25η Μαρτίου: Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Πάτρα!

Διπλή εορτή για τη Χριστιανοσύνη και για την Εθνική μας Παλιγγενεσία του 1821.

Μεγάλη εκκλησιαστική θεομητορική εορτή και ημέρα μνήμης και τιμής για τους προγόνους μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Άντληση ιστορικών διδαγμάτων, διδαχή ηθικών αξιών και έμπνευση για τους απογόνους των ηρώων μας.

Στη σημερινή συγκυρία που ελλοχεύουν διαρκώς κίνδυνοι, το «μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» συνοδεύει απαρέγκλιτα τη σκέψη μας, τις αξίες και τα ιδανικά μας.

Κάθε λαός που έχει εθνική συνείδηση ερευνά το παρελθόν του με απόλυτη αντικειμενικότητα, εντοπίζει τα σφάλματα και τις αδυναμίες του και προσπαθεί να τις αποσοβήσει. Άλλωστε, σύμφωνα με φιλοσοφικό ρητό: «Ο λαός που ξεχνά την Ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει». Κατά συνέπεια, οφείλουμε να μη λησμονούμε το μεγαλείο ψυχής των προγόνων μας και να αναλογιστούμε όλοι μας και ο καθένας από τη θέση του τις ευθύνες μας απέναντι στην Ελλάδα μας.

Ας αποτελέσει λοιπόν η 25η Μαρτίου τον φάρο που θα μάς καθοδηγεί όλους στον σωστό δρόμο της ιστορίας!

Χρόνια πολλά Ελλάδα!