Δύναμή μας το Πανεπιστήμιό μας!

Φωτεινά μηνύματα για μια Πάτρα που πραγματικά μας αξίζει στέλνει η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» σε κάθε κάτοικο της πόλης. Για τον υποψήφιο Δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Σβόλη, το Πανεπιστήμιό μας αποτελεί τη δύναμή μας. Μια δύναμη που δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή την αφήνει ανεκμετάλλευτη. Εμείς από την πλευρά μας λέμε «ΝΑΙ» στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη, για την έρευνα, την καινοτομία, την επιστήμη, τη γνώση, τις θέσεις εργασίας, τον συνεδριακό τουρισμό. Δύναμή μας το Πανεπιστήμιό μας!