Η διαφορετική αντιμετώπιση των εργαζομένων δεν συνάδει με χρηστή διοίκηση

Η αρχή της χρηστής διοίκησης προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την αρχή της ισότητας και την ίση μεταχείριση των διοικούμενων ώστε να αποφεύγεται η αδικία και μεροληψία εις βάρος κάποιων.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοτική Αρχή έψεξε την αντιπολίτευση διότι στο αίτημα των εργαζομένων (με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας) να εκδικασθούν τα ένδικα μέσα που άσκησαν σε δικαστήρια εκτός Πατρών (παρέκταση δίκης), σχεδόν όλες οι δημοτικές παρατάξεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης (με εξαίρεση τον κ. Πατούχα) στάθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων.
Ο Δήμαρχος και η παράταξή του δεν συμφώνησαν με την παρέκταση της δίκης για τους εργαζόμενους. Προφανώς έκριναν ότι το εν λόγω αίτημα δεν είναι νομικά παραδεκτό και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κρίνονται από τα Δικαστήρια των Πατρών.
Θα ανέμενε κανείς, για τη Δημοτική Αρχή, να έχει την ίδια άποψη διαχρονικά σε ότι αφορά το αίτημα της παρέκτασης της δίκης. Στις 25.10.2023 σε ανάλογο αίτημα εργαζομένων του Κοινωνικού Οργανισμού (ΚΟΔΗΠ) για παρέκταση της δίκης η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο: «Την αποδοχή παρέκτασης της δίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών».
Η Δημοτική Αρχή διαφοροποιείται στο ίδιο αίτημα διαφορετικών ομάδων εργαζομένων. Για κάποιους αποδέχεται την παρέκταση δίκης και για κάποιους άλλους αρνείται. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας ενημέρωνε τα κριτήρια με τα οποία κρίνει διαφορετικά το ίδιο αίτημα.
Η διαφορετική αντιμετώπιση των εργαζομένων δεν συνάδει με χρηστή διοίκηση. Η διγλωσσία και η υποκρισία, χαρακτηριστικά της σημερινής Δημοτικής Αρχής, ελπίζουμε να μην υφίστανται τη νέα δημοτική περίοδο.
Η θέση της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» ήταν και είναι σύμφωνη με κάθε αίτημα του εργαζόμενου των 570 ευρώ για διασφάλιση εργασίας, όταν η νομοθεσία το επιτρέπει.
Οι δημοτικές παρατάξεις οφείλουν να αφουγκράζονται τα προβλήματα των πολιτών και να στηρίζουν τους εργαζόμενους, ιδίως όταν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Υποστηρίζουμε τις μόνιμες θέσεις εργασίας με μοριοδότηση και αξιολόγηση. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στον ΚΟΔΗΠ. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους που χάνουν την εργασία τους στο Καζίνο. Στηρίζουμε τις καθαρίστριες στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ενισχύουμε κάθε προσπάθεια για διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.