Η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα μας εκτοξεύσει!

Δεκέμβριος 2022. Η Πάτρα αποτελεί ιστορικά, πολιτικά και γεωγραφικά τη βάση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οπότε η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη ήταν επιβεβλημένη.
Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε θεσμικά, αλλά και φιλικά και να ανταλλάξουμε απόψεις για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ως παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» στοχεύουμε στη συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα βρισκόμαστε σε ανοικτή γραμμή για την επίλυση προβλημάτων του τόπου μας.