Ημέρα Περιβάλλοντος, λόγος αναστοχασμού και προβληματισμού

Η Ημέρα Περιβάλλοντος, που γιορτάζουμε στις 5 Ιουνίου, θα πρέπει να είναι λόγος αναστοχασμού και προβληματισμού για το που πορευόμαστε και παράλληλα να μας αφυπνίσει ώστε να λάβουμε, έστω και αργά, τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του μεγάλου μας σπιτιού, του πλανήτη.

Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στην ίδια την ανθρώπινη συμπεριφορά, στη σύμπραξη τεχνολογικής εξέλιξης και αλόγιστου κέρδους, στη θέληση του ανθρώπου να υπερέχει. Δεν αποτελούν τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό θέμα, αλλά υπερεθνικό, πλανητικό. Είναι ζήτημα κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό, οικονομικό και αδιαμφισβήτητα έχει και φιλοσοφική διάσταση.

Η στοχοπροσήλωση στην πράσινη μετάβαση, στην κυκλική οικονομία, στην αειφόρο ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί μονόδρομο αν θέλουμε να δώσουμε την απάντησή μας στον σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Ας αφήσουν κάποιοι τις ιδεολογικές τους εμμονές για κερδοφορία του κεφαλαίου και ας αντιληφθούν κάποιοι άλλοι ότι δεν θίγεται η καπιταλιστική τους ευημερία. Άλλωστε όσο παρωχημένη είναι η σκέψη ότι ο καπιταλισμός εναντιώνεται στο φάντασμα του κομμουνισμού άλλο τόσο δικαιολογημένος είναι ο φόβος ότι ο καπιταλισμός κινδυνεύει όχι από κοινωνικά -οικονομικά-ιδεολογικά συστήματα αλλά από την περιβαλλοντική απαξίωση.

Ας ασκήσουμε, όλοι μας, πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο.