Λέμε «ναι» στην αξιοποίηση του πρώην 409

Λέμε ναι στην αξιοποίηση του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου από τον Δήμο Πατρέων για κοινωφελείς σκοπούς μετά από διαβούλευση με όλους τους φορείς. Η ευθύνη διαχείρισης πρέπει να περάσει στη Δημοτική Αρχή.
Λέμε ναι στη μείωση του κόστους διέλευσης από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» για κάθε είδους διέλευση.
Η «Πάτρα Ενωμένη» πάντα δίπλα στον πολίτη.