Νέες συναντήσεις: Πρώτα Ψαθόπυργος, μετά Μονοδένδρι

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μονοδενδρίου Γιάννη Κοζιώρη για την ενδελεχή ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα της εκεί περιοχής. Η διάβρωση των ακτών και η επιτακτική ανάγκη παρέμβασης και αποκατάστασης, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η ανάγκη παρέμβασης μέσω ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού και η διάνοιξη οδών, τα προβλήματα με τα έργα αποχέτευσης και άλλα πολλά μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας.
Είχε προηγηθεί η αναβληθείσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ψαθοπύργου κ. Παναγιώτη Κολοκυθά και λοιπούς συμβούλους για τα θέματα της εκεί Κοινότητας, όπως προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των παραλιακών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προβλήματα αποχέτευσης και κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου κ.α.. Τους ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία.
Η Πάτρα Ενωμένη θα συνεχίσει το οδοιπορικό αμφίδρομης επικοινωνίας με την κοινωνία στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάδειξη προβλημάτων και την πρόταση λύσεων.