«Ο διάλογος απαγορευόταν σε εποχές ολοκληρωτικών καθεστώτων»

Θέσαμε στη σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας (27/3/2024) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα (μεταξύ άλλων και η αντιδρόμηση Κανακάρη), θέματα των εργαζομένων του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας και τα πλημμυρικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην Κοινότητα Ακταίου. Τη δημοκρατία η Δημοτική Αρχή την αντιλαμβάνεται με τέτοιο τρόπο ώστε δεν επέτρεψε στον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας να τοποθετηθεί επί των απαντήσεων της Δημοτικής Αρχής.
Κύριοι της Δημοτικής Αρχής ο διάλογος απαγορευόταν σε εποχές που κυριαρχούσαν ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η σταλινική εποχή αποτελεί παρελθόν και τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στο κυρίαρχο όργανο διοίκησης που ονομάζεται Δημοτικό Συμβούλιο.