Οι αλήθειες των αριθμών και η υποκρισία της Δημοτική Αρχής του Δήμου Πατρέων

Ψηφίσθηκε στις 28/5/2024 από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2023.
Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται είναι η αδήριτη ανάγκη να αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση στους Δήμους, τουλάχιστον σε αντιστοιχία της βελτίωσης των δημοσιονομικών της χώρας μας. Οι Δήμοι πρέπει να λειτουργούν σε καθεστώς αυτονομίας εισπράττοντας τα ποσά που τους αναλογούν.
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι η υποκρισία που διέπει τη Δημοτική Αρχή σε ότι αφορά τα ποσά που υποτίθεται ότι προϋπολογίζουμε για δαπάνες. Κομπορρημονεί για κοινωνική πολιτική όταν αποδεικνύεται ότι τελικά αδιαφορεί ή (στην καλύτερη περίπτωση) αδυνατεί.
Αναφέρουμε, ενδεικτικά, στοιχεία από τον πίνακα οικονομικού απολογισμού έτους 2023 του Δήμου Πατρέων.
Είχαμε προϋπολογίσει να διαθέσουμε για κάλυψη των επισκευαστικών αναγκών και των αναγκών συντήρησης σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσό των 600.000 ευρώ (κωδικοί 00-6711.00003, 00-6711.00004, 00-6731.00007, 00-6731.00008 ). Δεν διαθέσαμε ούτε ένα ευρώ.
Είχαμε προϋπολογίσει να διαθέσουμε για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσό των 300.000 ευρώ (κωδικοί 00-6731.00001, 00-6731.00002). Δεν διαθέσαμε ούτε ένα ευρώ.
Είχαμε προϋπολογίσει να διαθέσουμε ως χρηματικά βοηθήματα σε άπορους δημότες ποσό 50.000 ευρώ (κωδικός 00-6733.00001). Δεν διαθέσαμε ούτε ένα ευρώ.
Είχαμε προϋπολογίσει να διαθέσουμε ως οικονομικές επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους το ποσό των 50.000 ευρώ (κωδικός 00-6736.00001). Δεν διαθέσαμε ούτε ένα ευρώ.
Ποσό 150.000 ευρώ δεν διατέθηκε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών ως οικονομική επιχορήγηση (κωδικός 00-6715.00002).
Κύριοι της Δημοτικής Αρχής αποδείξτε την κοινωνική σας ευαισθησία στις πράξεις και όχι στα λόγια. Μην επιρρίπτετε αποκλειστικά τις ευθύνες στα πολιτικά κόμματα εξουσίας (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΡΙΖΑ,ΠΑΣΟΚ) και αποφασίστε να πράξετε, επιτέλους, κάτι που δεν σας χαρακτηρίζει. Να ασκήσετε αυτοκριτική.