«Οι εργαζόμενοι θα εισπράξουν σε χρήμα τις υπερωρίες του ή σε ρεπό;»

Θέμα προς συζήτηση στην ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων της 13ης Μαΐου 2024.

Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης “ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ”, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριε Δήμαρχε,

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/3/2024 είχα ερωτήσει τη Δημοτική Αρχή για τις υπερωρίες των εργαζομένων και για το αν υπήρχε η περίπτωση οι εργαζόμενοι να μην εισπράξουν τις υπερωρίες τους σε χρήμα αλλά σε ημέρες άδειας (ρεπό). Τότε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος είπε επί λέξει: «οι εργαζόμενοί μας δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ».

Επειδή υπάρχουν πολλές περί του αντιθέτου καταγγελίες,

Ερωτάσθαι κύριε Δήμαρχε:

Οι εργαζόμενοι θα εισπράξουν σε χρήμα τις υπερωρίες του ή σε ρεπό;

Θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων για την περίπτωση της χορήγησης άδειας αναπαύσεως (ρεπό) αντί για καταβολή χρημάτων;

Τελικά τα ευρώ των εργαζομένων θα μετατραπούν σε ρεπό;