Παρέμβαση Μάχης Σιώρου: «Τι κάνει η Δημοτική Αρχή για τα προβλήματα της Βούντενης;»

Δημοτική Παράταξη «Πάτρα Ενωμένη».

Σιώρου Ανδρομάχη, Δημοτική  Σύμβουλος Δήμου Πατρέων.

Κύριε Δήμαρχε,

σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η δημοτική μας παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» με κατοίκους στην περιοχή της  Βούντενης, γίναμε αποδέκτες πολλών αιτημάτων- διαμαρτυριών για προβλήματα που σας έχουν γνωστοποιηθεί, πλην όμως δεν έχετε απαντήσει.

Ερωτάται ο κ.  Δήμαρχος για τα προβλήματα της Βούντενης:

– Τι έχετε πράξει για το πρόβλημα της αποχέτευσης;

– Γιατί δεν προβαίνετε σε ανακατασκευή, ασφαλτόστρωση και καθαρισμό  του οδικού   δικτύου;

– Τι έχετε πράξει για τα έργα οδοποιίας που απαιτούνται στην περιοχή;

– Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Παναχαϊκό όρος και στον Αρχαιολογικό χώρο;

– Τι έχετε πράξει για τα αιτήματα σχετικά με τα προβλήματα του ηλεκτροφωτισμού;

– Τι έχετε πράξει για το πρόβλημα της άρδευσης;

– Γιατί δεν προβαίνετε σε καθαρισμό των αρδευτικών αυλάκων  και γιατί δεν τους  καλύπτετε ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων;

– Τι έχετε πράξει για το πρόβλημα των ακαθάριστων χόρτων;

– Τι έχετε πράξει για το πρόβλημα της συγκοινωνίας;

– Τι σχέδιο υπάρχει σε περίπτωση πυρκαϊάς;

– Ποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν πραγματοποιηθεί;

– Πότε θα λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο;

– Γιατί δεν έχετε αναδείξει και αξιοποιήσει το φυσικό περιβάλλον;

– Από τα έσοδα που προέρχονται από τις γειτονικές ανεμογεννήτριες, τι ποσό κατανέμεται για έργα στη Βούντενη;