Πλήρης ενημέρωση στην κοινότητα Καμινίων

Στα πλαίσια των συνεχών επισκέψεων και επαφών με την τοπική κοινωνία, επισκεφθήκαμε την Κοινότητα Καμινίων της Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, την Κυριακή 19/3/2023. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα τοπικά προβλήματα από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Πανίτσα και από τους κατοίκους. Θέματα που αφορούν την προστασία των ακτών από το φαινόμενο της διάβρωσης, την έλλειψη πεζοδρομίων, την οδοποιία και προβλήματα ασφάλειας του οδικού άξονα της Παλαιάς Εθνικής Οδού, χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα με την αποχέτευση καθώς και την αδήριτη ανάγκη για νέες σχολικές αίθουσες. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να στρέψει την προσοχή της στην περιφέρεια του Δήμου Πατρέων. Η «Πάτρα Ενωμένη» θα συνεχίσει να ενημερώνεται και να προτείνει λύσεις με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών.