Στην εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Μελιγδή

Ανδρέας Μελιγδής!
Ενας ακούραστος εργάτης, στον οποίον οφείλει πολλά το μπάσκετ της περιοχής μας.
Αθάνατος!