Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα με τα τραπεζοκαθίσματα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε μία αντιπαράθεση μεταξύ Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων και του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Ν. Αχαΐας (ΣΚΕΑΝΑ). Θέμα διαφωνίας ήταν και είναι η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα εστίασης στους πεζόδρομους, η οποία είναι επιτρεπτή, υπό την  προϋπόθεση να μη θίγεται η προσβασιμότητα του πολίτη και  παράλληλα αναγκαία για την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων. Οι δύο αυτές παραδοχές είναι εκ των ων ουκ άνευ στοιχεία που κατευθύνουν τη λήψη αποφάσεων για τους κανόνες λειτουργίας των πεζόδρομων. Τρίτη παραδοχή είναι η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να ελέγχει την τήρηση των ρυθμίσεων που θεσπίζονται  για την ευταξία της πόλης.

Είναι γεγονός ότι στην πόλη μας οι κανόνες λειτουργίας των πεζόδρομων είναι διαφορετικών ταχυτήτων. Άλλοι κανόνες θεσπίστηκαν για παράδειγμα  το 2010 για τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου και άλλοι κανόνες θεσπίστηκαν το 2017  για άλλους πεζόδρομους. Προφανώς και η αρχή της ισότητας επιβάλλει ίδιο ρυθμιστικό  πλαίσιο για τους πεζόδρομους, πάντα με γνώμονα την τάξη και την αναγκαία πρόσβαση σε οχήματα άμεσης βοήθειας. Στοιχεία, επίσης, όπως η εμπορικότητα ή η ανάδειξη πολιτιστικών χαρακτηριστικών μπορεί να διαμορφώσουν εξαιρέσεις.

Η Δημοτική Αρχή ευθύνεται για την απουσία ελέγχων και για την εικόνα της αταξίας που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, την απροθυμία του Δημάρχου Πατρέων να συσταθεί Δημοτική Αστυνομία.

Οι κανόνες χρηστής διοίκησης επιβάλλουν τη λήψη μέτρων ώστε να ικανοποιείται η κοινή λογική  και να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις και αδικίες. Για παράδειγμα, η ενοποίηση των διαφορετικών κανονιστικών ώστε να ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις σε κάθε περίπτωση, είναι  μία λύση.

Προτείνουμε τη διεξαγωγή συζήτησης στο κυρίαρχο όργανο διοίκησης, το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δοθεί λύση στο φλέγον αυτό θέμα.