Στον πολιτισμό δεν θέτεις όρια!

Συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρεών, στις 5/4/2023, το θέμα του εμβληματικού ακινήτου, του Έσπερου. Αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδιακασία λάθη, παραλείψεις και αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής. Υπήρχε πρόταση εκ μέρους ιδιώτη – δωρητή για αγορά του ακινήτου με τελικό σκοπό να επωφεληθεί ο Δήμος Πατρέων. Θα μπορούσε, τουλάχιστον, η σημερινή Δημοτική Αρχή να είχε ενημερώσει το κυρίαρχο όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το έπραξε και τελικά ο Έσπερος κατέληξε στα χέρια ιδιώτη. Το θέμα που κυριάρχησε, ήταν αν το ακίνητο αυτό το χρειάζεται η πόλη μας. Δυστυχώς ακούσαμε από τη Δημοτική Αρχή ότι τα κτίρια που προορίζονται για πολιτιστική χρήση είναι αρκετά και δεν το χρειαζόμαστε. Η άποψη μου αλλά και όλης της αντιπολίτευσης είναι ότι στον πολιτισμό δεν θέτεις όρια. Ασφαλώς και έχουμε την ανάγκη αλλά και υποχρέωση αξιοποίησης τέτοιων ακινήτων. Τελικά αποφασίσθηκε, σύμφωνα με την πρόταση της αντιπολίτευσης, να πράξουμε κάθε νόμιμη ενέργεια και με διαπραγμάτευση με τον ιδιώτη ιδιοκτήτη να έρθει το ακίνητο στην κυριότητα του Δήμου μας.