Συναινούμε στο αίτημα της διατήρησης των ΝΠΔΔ

Ως Δημοτική Παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» συναινούμε στο αίτημα της διατήρησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» και «Δημοτική Βιβλιοθήκη –Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» καθώς επίσης και στο αίτημα διατήρησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας » ως ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Δεν έχουμε πεισθεί πως η κατάργηση των ανωτέρω Οργανισμών του Δήμου Πατρέων και η συγχώνευση στις υπηρεσίες του Δήμου θα συμβάλλουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία.

Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος αφενός εισήλθε προς διαβούλευση και ψήφιση εν μέσω εκλογών με αντικειμενική αδυναμία για τις δημοτικές παρατάξεις να εκφράσουν την άποψή τους και αφετέρου δεν δίνει το δικαίωμα στις νέες Δημοτικές Αρχές να αποφασίσουν και να προτείνουν αίτημα εξαίρεσης.

Τα περί ιδιωτικοποιήσεων και επιχειρηματικών ομίλων που, ως συνήθως, χρησιμοποιεί ως επιχείρημα η σημερινή Δημοτική Αρχή τα θεωρούμε προσχηματικά και υποκριτικά. Αποδείχτηκε, για μία ακόμη φορά, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων στις 8/11/2023 ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή αντί της κοινής λογικής χρησιμοποιούν τον κομματικό τους παραλογισμό, έχοντας αυτοσκοπό τον καταγγελτικό λόγο.

Ας προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον μικροκομματισμό αν θέλουμε να μην συνεχιστεί η απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.