Συνεργασία με ΣΚΕΑΝΑ, εξωστρέφεια για την Πάτρα

Η συνεργασία των ανθρώπων της εστίασης και του Δήμου Πατρέων πρέπει να είναι σταθερή και συνεχής. Αυτό ήταν το συμπέρασμα από τη συνάντηση που είχαμε σαν παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» με τη διοίκηση του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας.

Στη διάρκεια της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ Τάσο Γιατρά, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Κούλη και τον γενικό γραμματέα Τάκη Ματθαιόπουλο, τους οποίους ακούσαμε με μεγάλη προσοχή να μας αναλύουν τους στόχους τους για την εστίαση, αλλά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διαπιστώσαμε πως υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων, καθώς ζητούμενο και για τις δύο πλευρές είναι η εξωστρέφεια της πόλης σε όλα τα επίπεδα και η ανάγκη για την ενίσχυση του τουρισμού με μια σειρά από προτάσεις που σκοπό θα έχουν την αύξηση εισοδήματος σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

Παράλληλα, και οι δυο πλευρές επισημάναμε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μας, καθώς η εστίαση αποτελεί σημαντικό κρίκο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.