Τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή με τα δημοτικά τέλη;

Μετά από ένσταση-αίτημα ακύρωσης που καταθέσαμε ως παράταξη, δια του Δημοτικού Συμβούλου Φίλιππου Οικονόμου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εκδόθηκε απόφαση που ακυρώνει την κατά παράβαση νόμου αύξηση του Δημοτικού Φόρου που επέβαλλε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων (δια της αριθμ. 70/2024  απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου)   για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Παραλίας, Μιντιλογλίου, Ροϊτίκων, Ρίου, Αγίου Βασιλείου, Ακταίου, Άνω Καστριτσίου, Αραχωβιτίκων, Αργυράς, Δρεπάνου, Κάτω Καστριτσίου, Πιτίτσας, Πλατανίου, Σελλών και Ψαθοπύργου.

Υπενθυμίζουμε ότι στις εν λόγω Κοινότητες αυξήθηκε ο Δημοτικός Φόρος σε ποσοστό μέχρι και 90% έναντι του προηγούμενου έτους.

Αναμένουμε  την επόμενη κίνηση της Δημοτικής Αρχής. Θα συμμορφωθεί με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή θα την προσβάλλει;

Θα μειώσει τον Δημοτικό Φόρο ή θα στραφεί νομικά κατά των συμφερόντων  των κατοίκων των επίδικων Κοινοτήτων;