Το «απέραντο εργοτάξιο» δυστυχώς δεν είναι ταυτόχρονα και ασφαλές

Θέμα προς συζήτηση στην ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων της 13ης Μαΐου 2024.

Μαντζουράνης Γεώργιος, Δημοτικός  Σύμβουλος της παράταξης  “ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ”.

Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 αρμοδιότητα των Δήμων είναι μεταξύ άλλων: «Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων».

Στο πλαίσιο της επίβλεψης της προόδου των έργων τεχνικής φύσεως που εξελίσσονται στην πόλη μας παρατηρούνται αμέλειες εκ μέρους των αναδόχων κατασκευαστών σε ότι αφορά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τους πολίτες. Προχειρότητες συναντώνται και αναδεικνύονται ευκρινώς στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες. Το «απέραντο εργοτάξιο», όπως χαρακτηρίζει την πόλη μας ο Δήμαρχος, δυστυχώς δεν είναι ταυτόχρονα και ασφαλές για τους συμπολίτες μας. Ειδικά η πρόσβαση προς τις κατοικίες στα σημεία όπου υπάρχουν εν εξελίξει έργα καθίσταται πολλές φορές επικίνδυνη.

Ερωτάσθαι κύριε Δήμαρχε:

Υπάρχει επίβλεψη από την μεριά του εργοδότη, όπου εργοδότης-επιβλέπουσα αρχή  είναι ο Δήμος Πατρέων;

Έχετε προβεί εγγράφως σε αντίστοιχες παρατηρήσεις προς τους εργολάβους και αν το έχετε πράξει σε ποιες περιπτώσεις το πράξατε;