Το σχέδιό μας για την Κοινωνική Πολιτική

Συνεχίζουμε την παρουσίαση θέσεων και προγράμματος της «Πάτρα Ενωμένη» με την Κοινωνική Πολιτική.
Είναι δεδομένο ότι το υπάρχον κοινωνικοοικονομικό σύστημα έχει επικρατήσει ως το πιο αξιόπιστο μέσο παραγωγής εισοδήματος. Δημιουργεί, ωστόσο, στρεβλώσεις και κοινωνικές αδικίες. Το κράτος, είτε ως κεντρική διοίκηση είτε ως τοπική αυτοδιοίκηση, οφείλει να παρεμβαίνει με στόχο την κοινωνική προστασία. Η ύπαρξη του κοινωνικού κράτους επιβάλλεται από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας (πανδημία covid-19, παγκοσμιοποίηση, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, πολεμικές συγκρούσεις, δημογραφική γήρανση, ανεργία κ.α.). Η πανδημία covid-19, για παράδειγμα, απέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης της δημόσιας υγείας και ουσιαστικά επέβαλε σε όλα τα κράτη να παρέμβουν υπέρ της κοινωνίας.
Η κοινωνική συνοχή πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο μέλημα μιας οργανωμένης πολιτείας με στόχο την εξάλειψη της οικονομικής ένδειας, τη φροντίδα των αρρώστων, των φτωχών, των αδυνάτων, των ηλικιωμένων, των παιδιών, των εξαρτημένων ατόμων, των ατόμων με αναπηρίες, την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, την εξάλειψη της έμφυλης αλλά και κάθε μορφή βίας, την αξιοπρεπή στέγαση, την πρόσβαση στις δομές υγείας και στη σχολική εκπαίδευση.
Κοινωνικοί αποκλεισμοί που αφορούν ειδικές κοινωνικές ομάδες, πρόσφυγες και μετανάστες δεν περιποιούν τιμή για ένα σύγχρονο κράτος.
Οι κοινωνικοί φορείς που συγκροτούν το κράτος πρόνοιας με τις προνοιακές πολιτικές εκφράζουν τη στήριξη της κοινωνίας προς τους βιώνοντες κοινωνικούς κινδύνους και προς τους ευάλωτους. Το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας εκφράζει την κοινωνική αλληλεγγύη και στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Πρωτεύων στόχος, ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η καταγραφή των κοινωνικών αναγκών και ελλείψεων. Οφείλουμε να γνωρίζουμε επακριβώς την έκταση των προβλημάτων και τον αριθμό των συμπολιτών μας που διαβιούν δύσκολα.
Δεύτερος στόχος είναι η εξεύρεση τρόπων με τους οποίους θα στηριχθεί η κοινωνική πολιτική. Η οργανωμένη πολιτεία τόσο μέσω της αναδιανομής, όσο και ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων οφείλει να συμπαρίσταται σε όλους τους ευάλωτους πολίτες.
Απαιτείται:
• Συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία και με τους φορείς του κεντρικού κράτους.
• Συνεργασία με εθελοντές πολίτες και με εθελοντικούς φορείς κοινωνικής φροντίδας.
• Στρατηγική σύναψης νέων και ενίσχυση υπαρχουσών μνημονίων συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με Τμήματα και Σχολές του, για πιο στενή ακόμα (πέρα από την Πρακτική Άσκηση) συνέργεια, πχ Δια βίου Μάθηση.
• Διερεύνηση συνεργασίας με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και εταιρείες start up με σκοπό την ανάπτυξη προτάσεων και μοντέλων αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων και ΑμεΑ (πχ «έξυπνο σπίτι για ηλικιωμένους»), πρόληψη κινδύνων ευάλωτων πολιτών σε επικίνδυνες καταστάσεις (πχ κουμπί πανικού για επιθέσεις σε γυναίκες).
• Αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Δήμου βάσει προσόντων στα σχετικά τους πεδία.
• Ανάπτυξη δικτύου «ενεργού εθελοντισμού», πχ, μετά από διερεύνηση δεξιοτήτων και μικρή κατάλληλη εκπαίδευση, ωφελούμενοι δημοτικών υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας εντάσσονται σε δίκτυο εθελοντών σε δράσεις όπως η πυρασφάλεια (ή άλλων συναφείς κοινωνικές δράσεις), συνεπικουρώντας το αρμόδιο σχετικό προσωπικό.
• Η συνέχιση σημαντικών υπηρεσιών (π.χ. καλοκαιρινές κατασκηνώσεις παιδιών), η ενίσχυση των υπαρχουσών δομών και η περαιτέρω ανάπτυξή τους ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών.
Κάποιες από τις αναγκαίες δράσεις:
• Οικονομικά βοηθήματα στους απόρους. Η χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων δεν αποτελεί θεραπεία των προβλημάτων, αλλά πρόσκαιρη ανακουφιστική παρέμβαση. Αποτελεί σημαντική λύση για τη διαχείριση οξέων καταστάσεων. Οικονομική ενίσχυση άπορων οικογενειών που τα παιδιά τους σπουδάζουν εκτός Πατρών.
• Χορήγηση τροφίμων. Η χορήγηση τροφίμων στους οικονομικά αδύναμους πρέπει καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες. Χορήγηση ανά 70 ημέρες, όπως ήδη πραγματοποιείται, είναι προσχηματική. Συνεργασία με εμπορικό σύλλογο και σχετικούς φορείς για σταθερές χορηγίες στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• Δεκατιανό στους άπορους μαθητές. Η κατάργηση, από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, της χορήγησης τροφής στους μαθητές πρέπει να ανακληθεί. Συνεργασία με επιχειρηματίες, πχ εστίασης και χορηγούς.
• Σίτιση ευάλωτων πολιτών. Η καθημερινή σίτιση όσων έχουν την ανάλογη ανάγκη σε δημοτικό χώρο ή σε συνεργασία με ιδιωτικά εστιατόρια ή μέσω διανομής κατ΄ οίκον, που ήδη λειτουργεί, καθίσταται αναγκαία. Η σύσταση δημοτικής τραπεζαρίας πρέπει να δρομολογηθεί.
• Κοινωνικό Φαρμακείο. Υπάρχουν πολλές ανάγκες σε φάρμακα από ασθενείς συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν. Υποχρέωση του Δήμου με συνεργασία με τα φαρμακεία της πόλης μας είναι να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή.
• Δημοτικά ιατρεία. Μνημόνιο συνεργασίας με 6η ΥΠΕ για διάθεση ιατρών στα Δημοτικά Ιατρεία και διασφάλιση καθημερινής λειτουργίας. Παράλληλα, εξεύρεση και αξιοποίηση Κρατικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για ανάπτυξη δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρήση της ψηφιακής μεταρρύθμισης επ’ ωφελεία των πολιτών.
• Δομές για τα παιδιά. Ενίσχυση των υπαρχουσών δομών για τα παιδιά ώστε να είναι υψηλού επιπέδου. Ανάπτυξη υποστηρικτικών λειτουργιών για ορφανά και για κακοποιημένα παιδιά. Η παιδική προστασία αποτελεί υποχρέωσή μας.
• Δράσεις με παιδιά. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με τις ενώσεις (ΕΠΣΑ, ΕΣΚΑΗ κλπ) και με τα σωματεία όλων των αθλημάτων με σκοπό την «υιοθέτηση» παιδιών, ωφελουμένων δημοτικών δομών κοινωνικής προστασίας σχολικής ηλικίας, από τις Ακαδημίες τους.
• Σχολικές αίθουσες για όλα τα παιδιά. Η φοίτηση μαθητών σε containers πρέπει να εκλείψει.
• Κοινωνικό φροντιστήριο. Η εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτικών μας είναι ύψιστης σημασίας και οφείλει ο Δήμος να συνδράμει με όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό.
• Δημοτικό γηροκομείο. Η καλύτερη διαβίωση μοναχικών ηλικιωμένων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες ενός οργανωμένου κράτους.
• Δομές για τους ηλικιωμένους- «Βοήθεια στο σπίτι». Η περαιτέρω ενίσχυση των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας των Ηλικιωμένων. Προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των ηλικιωμένων. Εξυπηρέτηση των αναγκών τους, ειδικά των μη αυτοεξυπηρετούμενων, των μοναχικών και των ατόμων με κινητικά προβλήματα (συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη, ιατρική υποστήριξη, κατ΄οίκον φροντίδα, στήριξη των οικογενειών τους και των φροντιστών, συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κ.α.).
• Προστασία ατόμων με αναπηρίες, προστασία κακοποιημένων γυναικών, φροντίδα ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, φροντίδα εξαρτημένων ατόμων. Στόχευση στην εξάλειψη της έμφυλης και κάθε άλλης μορφής βίας. Υποστηρικτική λειτουργία από εξειδικευμένη ομάδα (Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός) για όλο το περιβάλλον (οικογενειακό, σχολικό, φιλικό).
• Συνεργασία μεταξύ δομών για νέες ολιστικές παρεμβάσεις, πχ Κοινωνικοί Λειτουργοί εξειδικευμένοι σε θέματα κακοποίησης να κάνουν ενημερώσεις σε Σχολεία, Δομές μεταναστών,κ.α.. Εκπαιδευτικά προγράμματα-συνεργασία με το Υπουργεία Παιδείας, με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με τις Σχολικές Επιτροπές και με τα Σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
• Συντονιστικό κέντρο για θέματα μεταναστών και προσφύγων. Σταδιακή κοινωνική ένταξη των Ρομά.
• Αξιοπρεπής στεγαστική διαβίωση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Οικονομικά βοηθήματα, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διαμεσολάβηση μεταξύ υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τραπεζών και δημόσιων οργανισμών, προσωρινή διανυκτέρευση, μεταβατική φιλοξενία, καταγραφή και αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων.
Η ύπαρξη κοινωνικής πολιτικής είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και οφείλουμε με συνεργασίες να στοχεύουμε στην κατεύθυνση της κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική πρόνοιας αποτελεί κοινωνική επένδυση.