Τοπική αυτοδιοίκηση και έξυπνες πόλεις

Εκτός από τις μηχανές, τους αισθητήρες, τις οπτικές ίνες, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση, τα Big Data, το 5G και  6G, το internet of things, την 3D εκτύπωση, το cloud computing και ότι άλλο μας φέρνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, απαραίτητη προϋπόθεση για την έξυπνη πόλη είναι να διοικείται από έξυπνους ανθρώπους.

Έξυπνος πολιτικός δεν είναι ο έχων υψηλό IQ, αλλά αυτός που διαθέτει τον μέσο νου  και την κοινή λογική. Αυτός είναι χρήσιμος για τους πολίτες.

Έξυπνος πολιτικός είναι αυτός που στοχεύει στην ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία συνεργαζόμενος με το κεντρικό κράτος, την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα Επιμελητήρια, το Επιστημονικό Πάρκο, και άλλους φορείς.

Έξυπνος πολιτικός είναι αυτός που πασχίζει να απορροφήσει όλα τα κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η έξυπνη πόλη στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης, στην εξασφάλιση πόρων, στην ασφάλεια και στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, στο βιώσιμο αστικό οικοσύστημα.

Με   δράσεις που στοχεύουν:

  • στο κυκλοφοριακό (έξυπνη στάθμευση, δημοτικά πάρκινγκ φυλασσόμενα με άμεση εξυπηρέτηση από minibus, έξυπνες στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς, προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, έξυπνες διαβάσεις πεζών, ενημέρωση για την κυκλοφορία, κ.α.)
  • στην ενέργεια (ενεργειακή αυτονομία, έξυπνα συστήματα φωτισμού, ηλεκτροκίνηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, κ.α.)
  • στη διαχείριση των απορριμμάτων (κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων, βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων με αισθητήρες πλήρωσης, αύξηση της ανακύκλωσης, κ.α.)
  • στη διαχείριση πόρων και αγαθών (αισθητήρες βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΠ, αισθητήρες που πληροφορούν την ποιότητα του νερού, την καθαρότητα του θαλάσσιου ύδατος, την ρύπανση του εισπνεόμενου αέρα, κ.α.)
  • στην ψηφιακή μεταρρύθμιση (ψηφιοποίηση εγγράφων, αποφάσεων, πολιτιστικής  κληρονομιάς, δυνατότητα πληρωμών διαδικτυακά, ηλεκτρονική και διαδικτυακή εξυπηρέτηση άνευ φυσικής παρουσίας, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, διαδικτυακή βοήθεια, πρόβλεψη και ενημέρωση επικίνδυνων καταστάσεων, κ.α.)
  • στην τουριστική ανάπτυξη (έλξη και πρόσβαση του επισκέπτη, ενημέρωση προσφορών και διαθέσιμων παροχών, ενημέρωση για τα τουριστικά σημεία της πόλης, κ.α.),

η Πάτρα θα μετατραπεί από μία σύγχρονη πόλη που υποβαθμίζει τη ζωή μας σε μια έξυπνη και ελκυστική πόλη.

Η «Πάτρα Ενωμένη» θέλει και μπορεί.