Τοπική αυτοδιοίκηση και κλιματική κρίση

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους διοργανωτές του ECOFORUM 2024, που πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του Νέου Λιμανιού της Πάτρας στις 5/6/2024.


Είχαμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε για το μείζον πρόβλημα της κλιματικής κρίσης και για τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παρεμβαίνει προστατευτικά στον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα. Η καθαρή ενέργεια θα πρέπει να είναι ο στόχος όλων αλλά απαιτεί και τη συναίνεση της κοινωνίας.


Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, κυκλική οικονομία, διαχείριση των επερχόμενων κινδύνων, αλλά περισσότερο από όλα σημαίνει κοινωνική συνοχή, μείωση της φτώχειας, εξάλειψη της πείνας, δυνατότητα για εργασία με αξιοπρεπείς αμοιβές, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, στεγαστική πολιτική, μείωση ανισοτήτων, προστασία από φαινόμενα βίας και πολλά ακόμη που ισχυροποιούν τους αναξιοπαθούντες.

Όταν οι εύηχες λέξεις συνοδευτούν και από τα αντίστοιχα αποτελέσματα τότε θα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ως κοινωνία.